Direktor
Dragan Marjanović

 

Umetnički sektor

 

Organizator – asistent reditelja: Nataša Nikolić Marjanović
Inspicijent: Nevena Prokopijević

Reditelj – glumac: Stojan Mladenović
Sufler: Irena Blagojević

Tehnički sektor

Direktor tehnike i investiciono tehničkog održavanja: Momir Pejatović

Scenska služba

Rekviziter: Goran Cvetković
Dekorater – šef scene: Goran Kolarević
Dekorater: Goran Mihajlović
Dekorater: Ivan Mitrović
Dekorater: Milan Stamenković
Dekorater: Aleksandar Petrović
Tehničar rasvete – električar: Dušan Veljković

Tehničar tona – muzikolog: Rista Grozdanović
Frizer – vlasuljar – šminker: Milena Jović
Garderober: Vanja Sibinović
Krojač – garderober: Radmila Medenica
Portir – vatrogasac: Vladica Cvetković
Portir – vatrogasac: Dalibor Dabić
Portir – vatrogasac: Vladimir Cvetković

Služba opštih poslova

Sekretar: Milosija Mitić
Rukovodilac finansija: Žarko Jović
Organizator materijalno finasijskih i opštih poslova – blagajnik: Olivera Živković

Nabavljač: Ljiljana Milićević
Biletar: Gordana Ljubenović
Higijeničar: Zorica Marinković
 

Služba menadžmenta i prodaje

Pomoćnik direktora – rukovodilac marketinga i službe organizacije: Biljana Grozdanović
Organizator marketinga i saradnik za propagandu: Milan Stanković
Organizator prodaje karata: Dragana Jovanović
Organizator prodaje karata: Ivana Rajković
Organizator prodaje karata: Marina Malenović

Narodno pozorište Leskovac