Адреса
ул. Косте Стаменковића бр. 22,
16000 Лесковац, Србија
ПИБ: 100542790
Мат.бр: 07139560
Тек.Рач: 840-40664-65
Тек.Рач: 840-40668-53
Директор
pozoristele.dir@gmail.com
016 236 333
Централа
016 236 333
Технички директор
 Локал: 107
Финансије
uprava.pozoriste@gmail.com
Локал: 103
Маркетинг
narodnopozoriste.leskovac@gmail.com
Локал: 105
Организатор
narodnopozoriste.leskovac@gmail.com
Локал: 105

 

NPLogo