Текст:
Марија Пушкаров Попобић

Играју:
Петра Димитријевић
Сузана Грујић
Филип Радивојевић