КОНТАКТ

Адреса
ул. Косте Стаменковића бр. 22,
16000 Лесковац, Србија

ПИБ: 100542790
Мат.бр: 07139560
Тек.рач: 840-40664-65
Тек.рач: 840-40668-53

РАДНО ВРЕМЕ БИЛЕТАРНИЦЕ
ОД ПОНЕДЕЉКА ДО ПЕТКА
од 08 до 15h
На дан играња представе
од 08h до 20h
НЕДЕЉОМ
од 10h до 12h

Централа 016 236 333
Директор pozoristele.dir@gmail.com

Технички директор

narodnopozoriste.leskovac@gmail.com

Финансије
uprava.pozoriste@gmail.com