РАЊЕНИ ОРАО

По роману Мир – Јам
РАЊЕНИ ОРАО
Режија: Драган Марјановић
Избор музике: Драган Марјановић
Костими : Дариус
Сценски покрет : Миодраг Крчмарик
Техничар пројекције: Риста Гроздановић

ЛИЦА :
МИР – ЈАМ ………………………………. Сузана Грујић
АНЂЕЛКА БОЈАНИЋ ……………… Николина Спасић
ТОМО ЂУРОВИЋ ……………………. Иван Јанковић
НАДА ТОДОРОВИЋ ………………… Маја Јанковић
НЕНАД АЛЕКСИЋ ………………….. Богољуб Митић
ТАТЈАНА МИТРОВИЋ ……………. Тања Крчмарик
ГОЈКО МАРИЋ ……………………….. Предраг Смиљковић
ВУКИЦА …………………………………. Наташа Станковић
МИТА ……………………………………… Немања Живковић
МАРИЦА …………………………………. Јелена Младеновић
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА …………. Петра Димитријевић