КАКО СУ ПОСТАЛЕ РУЖНЕ РЕЧИ

По мотивима поезије Душка Радовића
Ауторски пројекат:
Иван Јанковић
Сузана Грујић
Маја Јанковић

ЛИЦА:
ПРИНЦЕЗА ……………………….. Сузана Грујић
ДАДИЉА …………………………… Маја Јанковић
ЛЕОПОЛД …………………………. Иван Јанковић
МАРГАРИТА ……………………… Сузана Грујић
ОФИЦИР …………………………… Иван Јанковић
БАРНАБАС ………………………… Маја Јанковић
КЛАУДИЈЕ …………………………. Сузана Грујић
ПРИПОВЕДАЧ …………………… Петра Димитријевић